Διδακτική Επίσκεψή-Βουλή Ελλήνων & Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 21-11-2013

imagesΤο 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων προγραμματίζει Διδακτική Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στις 21-11-2013.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι 7-11-2013 και ώρα 12:00.