Εργαστήριο Πληροφορικής

Υπεύθυνος καθηγητής εργαστηρίου: Γιαννούλης Εμμανουήλ


Το σχολείο μας διαθέτει ένα εργαστήριο πληροφορικής με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • 15 επιτραπέζιους και 6 φορητούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows Χρ καθώς και Ubuntu 12.04 LTSP
  • 2 βιντεοπροβολείς
  • ευρυζωνική σύνδεση μέσω του πανελληνίου σχολικου δικτύου στα 24Mbps