Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Υπεύθυνη καθηγήτρια εργαστηρίου: Παπανδρέου Αθηνά

 

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής ?Χημείας ? Βιολογίας, και διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή πειραμάτων, τόσο σε επίπεδο επίδειξης από τους διδάσκοντες όσο και σε επίπεδο προσωπικής ενασχόλησης από τους μαθητές (μετωπικά πειράματα). Είναι εξοπλισμένο με πάγκους εργασίας, πολλαπλότητα οργάνων και αντιδραστηρίων, ώστε οι μαθητές να πειραματίζονται σε ομάδες και να μπορούν να ανακαλύπτουν ή να επιβεβαιώνουν τους βασικούς νόμους της φύσης στον χώρο της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Εκτός από τα εξειδικευμένα για κάθε σειρά μαθημάτων όργανα, διαθέτει μικροσκόπια και έτοιμα παρασκευάσματα, καθώς και αναλώσιμα υλικά. Στο εργαστήριο υπάρχει επίσης Η/Υ και σύστημα προβολής που χρησιμοποιείται στη διδακτική διαδικασία.

 


 

 

Εργαστήριο Πληροφορικής

Υπεύθυνος καθηγητής εργαστηρίου: Γιαννούλης Εμμανουήλ


Το σχολείο μας διαθέτει ένα εργαστήριο πληροφορικής με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • 15 επιτραπέζιους και 6 φορητούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows Χρ καθώς και Ubuntu 12.04 LTSP
  • 2 βιντεοπροβολείς
  • ευρυζωνική σύνδεση μέσω του πανελληνίου σχολικου δικτύου στα 24Mbps