Αίθουσα Τεχνολογίας

Το σχολείο διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για το μάθημα της Τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη αίθουσα στεγάζεται στο ισογείο του κτιρίου.