Αίθουσα Μουσικής

Το σχολείο διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για το μάθημα της Μουσικής. Η συγκεκριμένη αίθουσα στεγάζεται στο ισογείο του κτιρίου.