Αίθουσα Καλλιτεχνικών

Το σχολείο διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για το μάθημα των Καλλιτεχνικών. Η συγκεκριμένη αίθουσα στεγάζεται στο ισογείο του κτιρίου.