Αίθουσες Διδασκαλίας

Το σχολείο μας διαθέτει 13 αίθουσες διδιασκαλίας που στεγάζονται στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Οι 4 αίθουσες διδασκαλίας που αντιστοιχούν στα τμήματα της Γ' Γυμνασίου διαθέτουν επιπλέον διαδραστικούς πίνακες για την υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας.

Εικόνες τόσο από τις αίθουσες όσο και από τον περιβάλλοντα χωρό του σχολείου παρουσιάζονται παρακάτω.