Αίθουσες Διδασκαλίας

Το σχολείο μας διαθέτει 13 αίθουσες διδιασκαλίας που στεγάζονται στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Οι 4 αίθουσες διδασκαλίας που αντιστοιχούν στα τμήματα της Γ' Γυμνασίου διαθέτουν επιπλέον διαδραστικούς πίνακες για την υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας.

Εικόνες τόσο από τις αίθουσες όσο και από τον περιβάλλοντα χωρό του σχολείου παρουσιάζονται παρακάτω.

 


Αίθουσα Καλλιτεχνικών

Το σχολείο διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για το μάθημα των Καλλιτεχνικών. Η συγκεκριμένη αίθουσα στεγάζεται στο ισογείο του κτιρίου.

 


 

Αίθουσα Τεχνολογίας

Το σχολείο διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για το μάθημα της Τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη αίθουσα στεγάζεται στο ισογείο του κτιρίου.

 


 

Αίθουσα Μουσικής

Το σχολείο διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για το μάθημα της Μουσικής. Η συγκεκριμένη αίθουσα στεγάζεται στο ισογείο του κτιρίου.