Διαδικασία Χορήγησης Tablet

shmaia 1Παρακαλώ όποιος γονέας ενδιαφέρεται για χορήγηση tablet, να υποβάλλει:

 1. Αίτηση χορήγησης (εδώ).
 2. Αποδεικτικά στοιχεία, που θα αφορούν τα παρακάτω:
  1. Τα κοινωνικά
  2. Το χαμηλό εισόδημα
  3. Η ανεργία γονέων/κηδεμόνων
  4. Η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας
  5. Η ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης.

Όλα τα παραπάνω να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Τετάρτη 16/12/2020.

 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων θα εξετάσει τα αιτήματα και θα αποφασίσει σε ποιον μαθητή/μαθήτρια, κατά προτεραιότητα (λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού διατεθεισών συσκευών), θα διατεθεί για προσωρινή χρήση, tablet.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συσκευές θα επιστραφούν στο σχολείο, σε άριστη κατάσταση, ειδάλλως θα καταβληθεί η αξία τους.