Ενισχυτική Διδασκαλία Α' & Β' Τάξη

shmaia 1Σας ενημερώνουμε ότι η ενισχυτική διδασκαλία για τις τάξεις Α' & Β' θα ξεκινήσει από την Τρίτη 26/5/2020 με το εξής πρόγραμμα:

 

Τρίτη      11:45  -  13:50  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ           Β'  ΤΑΞΗ

Πέμπτη  12:25  -  13:50  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  Β' ΤΑΞΗ

Πέμπτη  12:25  -  13:50  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ           Α' ΤΑΞΗ