Κατανομή σε Λύκεια των Μαθητών Γ' Γυμνασίου που πήραν απολυτήριο

shmaia 1

Σας ενημερώνουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου έχει αναρτηθεί πίνακας με την κατανομή σε Λύκεια των μαθητών της Γ'  Γυμνασίου που έχουν πάρει απολυτήριο.