Πρόγραμμα εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2016

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν  Μ Α Ϊ Ο Υ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ
ΤΡΙΤΗ 17/5/16 9:00 - 11:00   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΤΦ
  11:00 - 13:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    
ΠΕΜΠΤΗ 19/5/16 9:00   - 11:00   ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ ΦΥΣΙΚΗ
  11:00 - 13:00 ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ    
ΤΡΙΤΗ 24/5/16 9:00   - 11:00   ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΤΦ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  11:00 - 13:00 ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΤΦ    
ΠΕΜΠΤΗ 26/5/16 9:00   - 11:00   ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ
  11:00 - 13:00 ΦΥΣΙΚΗ    
ΤΡΙΤΗ 31/5/16 9:00   - 11:00   ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
  11:00 - 13:00 ΙΣΤΟΡΙΑ    
ΠΕΜΠΤΗ 2/6/16   9:00 - 11:00   ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ.-ΕΚΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
  11:00 - 13:00 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/6/16 9:00   - 11:00   ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
  11:00 - 13:00 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ    
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6/16 9:00   - 11:00   ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ.-ΕΚΘ.
  11:00 - 13:00 ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ.-ΕΚΘ    
ΤΡΙΤΗ 7/6/16 9:00   - 11:00   ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  11:00 - 13:00      
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6/16 9:00   - 11:00      
  11:00 - 13:00 ΑΓΓΛΙΚΑ    
ΠΕΜΠΤΗ 9/6/16 9:00   - 11:00   ΝΕΟΕΛΛ. ΓΡΑΜΜ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΡΑΜΜ
  11:00 - 13:00      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6/16 9:00   - 11:00   ΑΓΓΛΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ
  11:00 - 13:00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ    
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/6/16 9:00   - 11:00   ΧΗΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  11:00 - 13:00 ΝΕΟΕΛΛ. ΓΡΑΜΜ    
ΤΡΙΤΗ 14/6/16 9:00   - 11:00   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
  11:00 - 13:00 ΓΑΛΛΙΚΑ    
    ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

shmaia 1