Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015

shmaia 1Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/15 9:00   - 10:30   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΤΦ
  11:00 - 12:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΡΑΜΜ.  
ΠΕΜΠΤΗ 3/9/15 9:00   - 10:30   ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
  11:00 - 12:30 ΙΣΤΟΡΙΑ    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/15 9:00   - 10:30   ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ ΧΗΜΕΙΑ
  11:00 - 12:30 ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ    
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/9/15 9:00   - 10:30   ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΤΦ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  11:00 - 12:30 ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΤΦ  ΑΓΓΛΙΚΑ  
ΤΡΙΤΗ 8/9/15 9:00   - 10:30   ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ
  11:00 - 12:30 ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ.-ΕΚΘ.    
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9/15 9:00   - 10:30   ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ
  11:00 - 12:30 ΝΕΟΕΛΛ. ΓΡΑΜΜ.    
ΠΕΜΠΤΗ 10/9/15 9:00   - 10:30   ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ.-ΕΚΘ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ
  11:00 - 12:30 ΑΓΓΛΙΚΑ    
         
    ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ