ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

shmaia 1

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ   ΛΙΟΣΙΩΝ

   
         
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν   M Α Ϊ Ο Υ  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ
ΤΡΙΤΗ 19/5/15 9:00 - 10:30   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΤΦ
  11:00 - 12:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    
ΤΡΙΤΗ 26/5/15 9:00   - 10:30   ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
  11:00 - 12:30 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  
ΠΕΜΠΤΗ 28/5/15 9:00   - 10:30   ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ ΧΗΜΕΙΑ
  11:00 - 12:30 ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ    
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6/15 9:00   - 10:30   ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΤΦ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  11:00 - 12:30 ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΤΦ    
ΠΕΜΠΤΗ 4/6/15 9:00   - 10:30   ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
  11:00 - 12:30 ΑΓΓΛΙΚΑ    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/15 9:00   - 10:30   ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
  11:00 - 12:30 ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ.-ΕΚΘ    
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6/15 9:00   - 10:30   ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ
  11:00 - 12:30 ΝΕΟΕΛΛ. ΓΡΑΜΜ    
ΤΡΙΤΗ 9/6/15 9:00   - 10:30   ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ.-ΕΚΘ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
  11:00 - 12:30 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ    
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6/15 9:00   - 10:30   ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
  11:00 - 12:30 ΦΥΣΙΚΗ    
ΠΕΜΠΤΗ 11/6/15 9:00   - 10:30   ΧΗΜΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΛ.-ΕΚΘ.
  11:00 - 12:30 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/15 9:00   - 10:30   ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛ. ΓΡΑΜΜ
  11:00 - 12:30 ΒΙΟΛΟΓΙΑ    
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/15 9:00   - 10:30   ΝΕΟΕΛΛ. ΓΡΑΜΜ ΑΓΓΛΙΚΑ
  11:00 - 12:30 ΓΑΛΛΙΚΑ    
         
    ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ