Εορτασμός 28ής Οκτωβρίου

PA260470Φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση εορτασμού του σχολείου: