Δικαιολόγηση Απουσιών

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

  1.  Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο . Δε θα γίνονται δεκτοί κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Για όποια καθυστέρηση πρέπει να ενημερώνεται ο Διευθυντής .
  2.  Οι μαθητές οφείλουν να έχουν ευπρεπή εμφάνιση που να αρμόζει στην ιδιότητά τους και στο περιβάλλον του σχολείου.
  3.  Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές.
  4. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες απουσίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 485/83 και τη Γ2 /2209/98 υπουργική απόφαση ως προς τις απουσίες ισχύουν τα εξής:

Περισσότερα...