Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Α. Φοίτηση ? Παρακολούθηση

  1.       Οι μαθητές πρέπει καθημερινά να ξεκινούν έγκαιρα από το σπίτι τους, ώστε να βρίσκονται στο σχολείο 5 λεπτά πριν από τις 8:15' που κτυπάει το κουδούνι.
  2.       Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις σχολικές τάξεις πριν χτυπήσει το κουδούνι. Όταν βρέχει ή κάνει κρύο επιτρέπεται η είσοδος στους στεγασμένους κλειστούς χώρους.
  3.       Με το χτύπημα του κουδουνιού, όλοι οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήμα και σειρά στον προκαθορισμένο χώρο για την προσευχή και τις ανακοινώσεις, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός. Η παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση είναι υποχρεωτική.
  4.       Οι μαθητές φροντίζουν έγκαιρα να εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας κατά την έναρξη της κάθε ώρας του ωρολογίου προγράμματος και να καταλαμβάνουν τις θέσεις τους.
  5. Περισσότερα...